(+420) 603 787 911
8:00 - 16:00 hod.
vcelari@vcelarivpraze.cz
Drnovská 507/73

Jak zpracovat melecitózní med

Využití vyřazené komerční horkovzdušné kuchyňské trouby, pod pracovním názvem vypékání.

V tomto článku bych vám rád předal své zkušenosti při zpracování medu a vosku, které mě přivedly k procesu vypékání.

Začal jsem včelařit v roce 2012 a nakoupil svoje první 3 oddělky. Na jaře roku 2013 se mi naskytla příležitost zakoupit pozůstalost po včelaři, která obsahovala i množství souší a plástů se zásobami. Byly toho dvě velké skříně a bohužel i notně napadené zavíječem. V té době jsem neměl s těžbou vosku žádné zkušenosti, a tak jsem víc jak 50 % spálil, včelnice se musela rychle vyklidit a nebyl čas. Přesto jsem si odvezl velkou bednu vyřezaných souší, část jsem následně zpracoval ve slunečním tavidle a vařáku na vosk. Na tento proces nevzpomínám rád, práce za pomoci hrnce a vařáku na vosk s lisem nebo slunečním tavidlem, byl pro mě nepřijatelný. Došel jsem k závěru, že všechna zařízení za pomoci slunce, vody a páry mají velkou nevýhodu. Pokud se v plástech nachází melecitózní med nebo ještě zbytky zásob, všechno se nenávratně zničí. Jedno z řešení problému použití vyvařených zásob publikoval Ing. Smělý v časopisu Včelařství. Navrhoval plásty rozvařit a po ztuhnutí vosku vzniklým roztokem krmit včely. Vyzkoušel jsem a řešení mě zklamalo. Opět pracné a hlavně časově omezené na použití roztoku pouze na dobu krmení včel.

Dneska bych vše vypekl a tím získal med nebo cukerný roztok k dalšímu využití. S vypékáním jsem začal v podletí roku 2013, kdy jsem při vytáčení narazil na problém, jak zpracovat melecitozní med. Začal jsem hledat řešení na internetu a ten mi nabídl tyto možnosti:

1. Rozvaření plástů ve vodě a roztok po vychladnutí a odebrání ztuhlého vosku použít na výrobu medoviny. Řešení je pracné a medovina má pachuť rozvařených košilek, ztráta díla.
2. Plásty odvíčkovat a namočit do vody a následně zkrmit ve včelách. Pro začínajícího včelaře je těžko realizovatelné, málo včelstev a nemá možnost skladovat plásty do jara.
3. Plásty tepelně zpracovat a separovat med a vosk, i když dojde ke ztrátě díla. Tato varianta se dá použít i při zužitkování divočiny víček, je rychlá a okamžitě zpracujete veškeré zbytky z medobraní.

Pro včelaře do 20 včelstev jsou komerčně prodávaná zařízení drahá, ale v principu se jedná o horkovzdušnou troubu. Jednu jsem měl uloženou na půdě na horší časy, tam se toho vejde. Začal jsem s ní experimentovat. Troubu získáte v dnešní době na sběrném dvoře jako odpad. Hlavně musí mít v zadní stěně ventilátor, je nutný na cirkulaci tepla v troubě. Proces vypékání je možné spustit večer, kdy relaxujete při televizi nebo knížce. Pozor, nedoporučuji začít experimentovat v kuchyni na domácí troubě, následky by mohly být velice bolestivé podle povahy manželky nebo družky.

Úprava trouby je jednoduchá:

Demontovat spodní spirálu a jednu horní spirálu, pokud máme troubu s kulatým tělesem v zadní stěně u ventilátoru, můžeme demontovat i druhou horní spirálu
Vyvrtat v nejnižší části dna trouby kulatý otvor a osadit trubičkou o průměru minimálně 10 mm na odtok případného skápnutí medu nebo vosku na dno.
Koupit nerezový vysoký pekáč na dno trouby (IKEA)
Vyrobit krabici, která má dno z nerezového děrovaného plechu, průměr děr max. 3 mm ve velikosti pekáče, já použil košík komerční fritézy koupené ve sběru.
Troubu usadíme na konstrukci z trámků nebo profilového železa a tím vytvoříme prostor pro okapovou misku, u mě forma na srnčí hřbet.
Osvědčilo se mi troubu mírně naklonit dozadu.
Na dno umístit pekáč a na něj krabici.
Zapnout troubu na horkovzdušný provoz a nastavit minutku na vámi určený čas, opět vám poradí praxe, minutku používejte, je to pojistka proti zapomenutí.
Každá trouba má termostat, který nemusí být přesný. Praxí si vyzkoušíte, co je pro vás optimální poloha termostatu, doporučuji 50 C° a pomalu případně přidávat na optimální teplotu, kdy začne rozehřátý med a vosk zkapávat do pekáče.

POZOR, NESMÍ SE Z TROUBY KOUŘIT, OKAMŽITĚ SNÍŽIT TEPLOTU!

Po naplnění pekáče se med s voskem za pomoci rukavic, nebo naběračkou sleje přes síto do krabic od mléka, kde dojde k vychladnutí a separaci medu a vosku. Použité krabice od mléka se mi naprosto osvědčily při práci s voskem. Jako zdroj krabic se dá oslovit školní jídelna, která má velkou spotřebu a jejich vyčištění je jednoduché, odstřihne se horní část a zbytek vylije, vypláchne, nebo se dá jen vyschnout.
Po ztuhnutí vosku se krabice ořízne v místě přechodu tuhého vosku a medu a nechá se vše přes síto odkapat do nádoby na pozdější využití, med prodat, cukerné zásoby zkrmit nebo zpracovat na medocukrové těsto. Sedlina na bloku vosku, je směs medu a pylu a dá se použít na zkrmení do včel.

Tedˇ k vlastnímu postupu zpracování:
Melecitózní plásty nebo vyřazené dílo se zbytky zásob položte vodorovně přes krabici, šířka rámečků 39 cm. je bez problémů, trouba se dá zavřít. U větších šířek se dá plást našikmo a troubu jen přivřete. Do 10 minut změkne a začne vlastní dílo propadat do krabice. Rámeček oklepněte, zůstane neporušený s drátky na další využití. Troubu zavřete a košilky nechte postupně v krabici rozpustit. Během rozpouštění je dobré směsí ke konci cyklu zamíchat.

Víčka a divočinu vložíte rovnou do vypékací krabice, osvědčilo se mi je nechat předem vykapat.

Do pekáče postupně prokapává vosk a med (cukerné zásoby) a plovoucí vosk na hladině ochraňuje med před přehřátím. Vypečený med se dá bez problému prodat. HMF se zvýší nepatrně. Profesionální provozy již běžně tuto metodu používají.

Cukerné zásoby se dají využít na medocukrové těsto. Těstem naplním krabici od mléka po okraj a uzavřu druhou krabicí zasunutím do sebe. Vznikne úžasná konzerva, která se dá skladovat roky na včelnici. Aplikace do včelstva je jednoduchá. V krabici vyřízneme na ploše úsečku, kterou otevřeme a dáme do podmetu, nebo horního prázdného nástavku. Je možné nakrájet jako salám dát na loučky, nebo vložit místo plástů na okraji atd.

Vzniklé bloky separovaného vosku dále zpracovávám ve fritéze, kde za pomoci destilované vody vosk provařím a opět přes síto sleji do krabice od mléka. Vznikne krásný žlutý blok vosku, který má na spodku vysrážený pyl, opět oškrábu a vzniklý roztok s pylem používám na hnojení květin. Vosk opět rozpustím ve fritéze a přes čajové sítko odlévám cihličky v silikonové formě na rakvičky. To je finální voskový produkt, který pak vozím na výrobu válcovaných mezistěn nebo lisuji doma na lisu.

Závěrem chci zdůraznit, že primární v této variantě je řešení melecitózy a získání medu nebo cukerných zásob. Jako vedlejší produkt získáte částečně i vosk. Vzniklý odpad z vypékání doporučuji sbírat a následně vyvařit ve vařáku na vosk a vylisovat nebo odstředit. Tím docílíte až 80% výtěžnost vosku.

Předchozí
Další